Praktische informatie

Alles wat je nog wilt weten.

De kosten

Het tarief van praktijk EigenZinnig is € 80,00 per uur. Een sessie duurt minimaal 45 minuten en maximaal 120 minuten. Je hebt de mogelijkheid om je eigen voorkeur van de sessieduur aan te geven. Van elke sessie ontvang je een factuur per e-mail. Je kunt betalen via een betaalverzoek, contante betaling of het bedrag overmaken.

Praktijk EigenZinnig voldoet aan alle voorwaarden voor vergoeding. De therapie valt (bijna altijd) onder complementaire of alternatieve zorg. Informeer bij je zorgverzekeraar of kijk HIER voor een actueel overzicht. Voor deze zorg is géén wettelijk verplicht eigen risico of wettelijke eigen bijdrage van toepassing.

Starten met de therapie, de intake

Therapie bij Praktijk EigenZinnig start altijd met een intakegesprek. In een intakegesprek geef je alle (voor de therapie) belangrijke informatie. Vanuit jouw hulpvraag/probleem formuleren we samen een doelstelling en bespreken we de aanpak voor de behandeling. Vaak wordt een intake al als een eerste sessie ervaren.

Een intake dient mede ter kennismaking en het is dan ook van belang bij jezelf na te gaan of je vertrouwen hebt in de therapie én in de therapeut. Er moet van beide zijden een ‘Ja-gevoel’ aanwezig zijn.

Let op, een intake is een betaalde sessie. Soms kan het voor de therapie handig zijn te overleggen met andere behandelaren. Dit gebeurt altijd alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming.

In vertrouwen

Alle informatie die u geeft, wordt vertrouwelijk behandeld en valt onder het beroepsgeheim.

Wijzigen of afzeggen?

Het afzeggen of wijzigen van een afspraak kan telefonisch, of via WhatsApp. Minimaal 24 uur van tevoren anders zal de geplande sessie (voor een deel) in rekening gebracht worden.

Registratie

Als therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging NBVH als registertherapeut met lidmaatschap nummer 16025.
Het klacht en tuchtrecht zoals beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, wordt door het NBVH geregeld. Daarnaast ben ik aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG en ingeschreven in het Register van Beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (RBCZ).

Voor meer informatie:
NVBH | SCAG | RBCZ | TCZ